sobota, 26 lipca 2014

SAPECCY- wspomnienia w 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej.

Sto lat temu Austria wypowiedziała wojnę Serbii-
obecnie Rosja (bez wypowiedzenia wojny) walczy z Ukrainą.
Strącono też w okolicach Doniecka malezyjski samolot pasażerski ,
którego  głównymi pasażerami  byli Holendrzy.
W kwietniu 2010 roku w Smoleńsku został roztrzaskany polski samolot
lecący Z PREZYDENTEM POLSKI i generalicją oraz innymi osobami
 na obchody do Katynia (nad terytorium Rosji)-wg.Putina za tragedię
 koło Doniecka wina leży po stronie kraju gdzie samolot spadał.
Ofiarą I-ej  wojny światowej był mój dziadek śp. F r a n c i s z e k  Sapecki -Polak z zaboru austriackiego jeniec rosyjski w obozie k.Taszkientu.

Doszukałem się też w internecie w r 1685 Stanisława Sapeckiego jako właściciela domu w Krakowie.
Być może spokrewnionego z Cyprianem Sapeckim(1680-1724)-przeorem konwentu krakowskiego dominikaninem .
Moi Sapeccy wywodza się z Rymanowa.Wojciech (Walenty?) oraz Katarzyna z Sołtysików mieli 6 synów:Ignacego,Pawła, Wojciecha,Michała,Bronisława i Jana.Prowadzili sklep z dewocjonaliami.
Michał (?Bronisław) był długoletnim burmistrzem Rymanowa.Ignacy nauczycielem w Woli Raniżowskiej k.Kolbuszowej a na emeryturze właścicielem dworku w Bystrzycy k.Sędziszowa młp.
Mój dziadek śp.Franciszek Sapecki (ur.3X1873 w Woli Raniżowskiej -1918?)-był synem Ignacego. Ukończył gimnazjum jezuitów w Chyrowie. Praktykował u swego wuja Wincentego Grabowskiego (aptekarza Kraków ul.Starowiślna 27-wg.spisu z roku 1907).W roku 1912 wziął ślub z moją babcia Anielą z Górów Ślubu udzielał ks.Wojciech Sapecki , proboszcz parafii w Nisku i w Racławicach Sandomierskich w parafii św.Szczepana w Krakowie ale w kościele u karmelitów ,,Na Piasku".Chyba w roku 1914 dziadek znalazł się w wojsku austriackim i potem w niewoli rosyjskiej. Przebywał w obozie jenieckim ,,Zołotaja Orda" w m.Turkiestan k.Taszkientu (skąd nie wrócił-ost.wiad. rok 1918)
.Siostra mego dziadka Maria  wyszła za mąż za prof.Władysława Krajewskiego i mieszkali w Rzeszowie ( Pobitno ). Mieli 2 córki(Wandę (1907-1961)-żonę prof.Bogdana Neymana oraz Helenę(1905-1984) żonę Michała Kuzka i  4  synów -  prof.AGH -Romana Krajewskiego ,Jana(1920-2002),Stanisława(1914-2009) oraz . Wojciecha Krajewskiego (1912-1994)męża mojej chrzestnej Marii z Lewickich Krajewskiej-mieszkali w Toronto-(żyje tam jeszcze ich córka Anna a syn Krzysztof zmarł w 2016/17).

Brat mojego śp.dziadka Franciszka Sapeckiego- ppłk.WP dr Wojciech Sapecki (23 IV 1876-4 XII 1945 w Kętach)- w 1928 roku mieszkał w Krakowie (przy ul.Straszewskiego ? i Kochanowskiego-biuro ) jako tytul. pułkownik w stanie spoczynku.
Jest również na liście uczestników III Powstania Śląskiego jako szef sądu ,, GO Północ"ppłk  Wojciech Sapecki.
Siostra mojego dziadka Aniela z Sapeckich Kolasińska , najstarsza (1868-1943) w roku 1893 wyszła za Alfonsa Kolasińskiego(1858-1943) , lekarza powiatowego w Ropczycach i mieszkali w Wielopolu.W r 1896 urodził się ich syn Adam a w r 1906 Tadeusz  Również adoptowali (ze Lwowa) na córkę Wacławę potem mieszkała u Grabowskich(też ją adoptowali) w Krakowie na ul.Starowiślnej i potem wyszła za prof.Zbigniewa Dziewońskiego -WSR Wrocław. Mieli 1 syna i 2 córki.

W Racławicach Sandomierskich i Nisku proboszczem był brat mego pradziadka Ignacego Sapeckiego też ks.Wojciech Sapecki (w Gościu ...przeczytałem iż lubił zwierzęta , +1922-na jego grób  przychodził jego pies) -zaś drugi brat ks.Paweł Sapecki (1837-1930) - był ponad 50-cioletnim proboszczem i prałatem w Sędziszowie młp.Tam pochowany jest na miejscowym cmentarzu w kaplicy.
ks.prałat Paweł  Sapecki  +1930-(brat Ignacego -mego pradziadka,
Wojciecha (proboszcza z Racławic Sandomierskich), Michała (burmistrza Rymanowa) ,
Bronisława i Jana. Ks.Paweł był kolegą seminaryjnym św.bpa Józefa Pelczara.Maria z Sapeckich Krajewska (żona prof.Władysława Krajewskiego z Rzeszowa).


Zjazd u Dziewońskich we Wrocławiu.

Aniela z Sapeckich Kolasińska -żona Alfonsa.

Ząbeccy-rodzice Julii z Ząbeckich Grabowskiej (matki Zofii z Grabowskich Sapeckiej -mojej prababci-oraz m.in.matki malarza Piotra Stachiewicza).).


Wacława Dziewońska.

Prof.Władysław Krajewski z Rzeszowa.
Marek Kuzka (syn Heleny z d.Krajewskiej i Michała Kuzka.)
Anna Krajewska , córka Wojciecha z  Toronto , siostra Krzysztofa.
Jan Krajewski (1920-2002)-syn Władysława i Marii z Sapeckich.
Wanda Nejman.

                                                 


Syn Władysława  i Marii Krajewskich


Stanisław?1914-2009).

Wojciech Krajewski +1994 (brat j.w.) z Toronto.

Krzysztof Krajewski syn Wojciecha z Toronto.


Ignacy Sapecki (mój pradziadek).

Grób Ignacego mego pradziadka (Nockowa- cm.par.św.Michała).

Maria z Lewickich Krajewska z Toronto z córką  Wojciecha Anną , siostrą Krzysztofa..

Ignacy Sapecki z żoną Zofią z Grabowskich (z Nart k. Kolbuszowej) oraz jego brat ks.Paweł.

Helena z Krajewskich Kuzka (1905-1984)-siostra m.in.Romana , Wojciecha ,Jana i Wandy Neyman.

Wojciech Neyman -syn Wandy z Krajewskich i brat Ireny.

Zjazd Krajewskich z Pobitna w Rzeszowie.

Aniela z Górów Sapecka (żona Franciszka)-moja babcia z wnuczką Barbarą , moja córką.

Tadeusz Kolasiński (leśnik)-więzień KL Auschwitz
, przeżył i emigrował do USA.

Halina Krajewska (żona Romana-syna Marii z Sapeckich Krajewskiej profesora AGH)

Syn Tadeusza Kolasińskiego-Kalifornia.Profesor.
Wojciech Krajewski z Toronto (w czasie wojny inż. bud lotnisk w RAF).


Alfons Kolasiński z Wielopola-lekarz (pochodzący z okolic Radomia)..
Moja prababcia Zofia z Grabowskich Sapecka(córka Andrzeja i Julii z Ząbeckich).
Franciszek Sapecki syn Ignacego -mój rodzony dziadek.
Malarz Piotr Stachiewicz-wnuk Ząbeckich.
CMENTARZ KOMUNALNY W KĘTACH-TABLICA NAGROBNA ŚP.WOJCIECHA SAPECKIEGO.
Roman Sapecki , fotograf pochodzi z rodziny Sapeckich , która po wojnie wyemigrowała do stanu Ohio w USA
z Krosna-nie znam powiązania genealogicznego z moimi Sapeckimi ale zapewne jakieś jest.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz